LCM (12 ve 15) ve HCF (63 ve 90) değerleri arasındaki pozitif fark nedir?


cevap 1:

12 ve 15'in LCM'sini bulmak için her iki sayının ana faktörlerini “kapsayan” en küçük sayıyı bulmamız gerekir. 12 = 3x2x2 ve 15 = 3x5. Bu nedenle, 2, 1/3 ve 5'in iki faktörüne sahip en küçük sayıya ihtiyacımız var. 2x2x3x5 = 60.

63 ve 90'lık HCM'yi bulmak için asal faktörlerin maksimum “örtüşmesini” bulmamız gerekir. 63 = 3x3x7 ve 90 = 2x3x3x5. Maksimum çakışma 3x3 = 9'dur.

Son olarak, 60–9 = 51