Ano ang positibong pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng LCM (12 at 15) at HCF (63 at 90)?


sagot 1:

Upang mahanap ang LCM ng 12 at 15 kailangan nating hanapin ang pinakamaliit na bilang na "sumasaklaw" sa pangunahing mga kadahilanan ng parehong mga numero. 12 = 3x2x2 at 15 = 3x5. Kaya kailangan namin ang pinakamaliit na bilang na may dalawang kadahilanan ng 2, 1 ng 3 at 1 ng 5. 2x2x3x5 = 60.

Upang mahanap ang HCM ng 63 at 90, kailangan nating hanapin ang maximum na "overlap" ng mga pangunahing salik. 63 = 3x3x7 at 90 = 2x3x3x5. Ang maximum na overlap ay 3x3 = 9.

Sa wakas, 60–9 = 51