อะไรคือความแตกต่างในเชิงบวกระหว่างค่า LCM (12 และ 15) และ HCF (63 และ 90)


ตอบ 1:

ในการหา LCM ที่ 12 และ 15 เราจำเป็นต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดซึ่ง“ ครอบคลุม” ปัจจัยสำคัญของทั้งสองหมายเลข 12 = 3x2x2 และ 15 = 3x5 เราต้องการจำนวนที่เล็กที่สุดซึ่งมีสองปัจจัยคือ 2, 1 ของ 3 และ 1 ของ 5 2x2x3x5 = 60

ในการค้นหา HCM ที่ 63 และ 90 เราจำเป็นต้องค้นหา "การทับซ้อน" สูงสุดของปัจจัยหลัก 63 = 3x3x7 และ 90 = 2x3x3x5 ทับซ้อนสูงสุดคือ 3x3 = 9

ในที่สุด 60–9 = 51