Vilket bland CH2Cl2, CCl4, CHCl3 har ett större dipolmoment och varför?


Svar 1:

Svar på första frågan:

Dipolmomentet i bestämmande ordning är CCl4

PC YouTube

Svar på andra frågan:

När 4 Cl-molekylen distribueras runt avbryter de varandras dipolmoment och blev apolära.

Låt oss nu se dipolmomentfördelningen för andra 2 molekyler:

Pc min kamera

Snälla ignorera diagrammet för CH3Cl eftersom det inte ingår i frågan.

Resultatet av 2 C-Cl-bindning och 2 CH-bindning kommer att vara nästan i samma riktning som ökar det totala dipolmomentet. I CHCl3 gör emellertid resultatet av 3-C-Cl-bindning en viss vinkel med CH-bindning som relativt sett minskar det totala dipolmomentet.

För resulterande vektorlag för tillägg används.

Så eftersom CH2Cl2 har högre dipolmoment är den mer polär än CHCl3 och ordningen blir

CCl4

Tack för A2A.

Jag hoppas att du fick ditt svar och för ytterligare tvivel eller förslag är kommentarer välkomna.

Skål !