Vad är den positiva skillnaden mellan värdet på LCM (12 och 15) och HCF (63 och 90)?


Svar 1:

För att hitta LCM på 12 och 15 måste vi hitta det minsta antalet som "täcker" de främsta faktorerna för båda siffrorna. 12 = 3x2x2 och 15 = 3x5. Så vi behöver det minsta antalet som har två faktorer på 2, 1 av 3 och 1 av 5. 2x2x3x5 = 60.

För att hitta HCM på 63 och 90 måste vi hitta den maximala "överlappningen" av de främsta faktorerna. 63 = 3x3x7 och 90 = 2x3x3x5. Den maximala överlappningen är 3x3 = 9.

Slutligen 60–9 = 51