Hur är BrO2 Lewis strukturerad?


Svar 1:

Visst har du strukturen korrekt?

"Bromdioxid" är inte den vanligaste molekylen! (oxidationsantalet brom är + IV; de flesta tabeller skulle inte ens ge detta som ett möjligt oxidationsnummer för brom)

hur som helst

  1. central molekyl är Br så basskelettet är: OBrO
  2. Syre har 6 valanselektroner, brom 7. Den totala valanselektronen är därför: 7+ (6 x2) = 19
  3. Fyra elektroner används på ritningen av det grundläggande skelettet O-Br-O
  4. 15 andra elektroner som ska delas över strukturen t.ex.

5. Fyll återstående oktetter genom att göra dubbelbindningar: fungerar för syreatomerna, men inte för brom. (faktiskt en av orsakerna till att denna molekyl inte är vanlig och mycket instabil)

6. Två extra resonansstrukturer är möjliga med den fria radikalen på oxygnen. (och en dubbelbindning)

(ovanstående ritning är linjär, men i själva verket har molekylen ett netto-dipolmoment. Formen liknar t.ex. svaveldioxid.)

Om du vill veta något mer om Br02 se t.ex.

http://scholarship.haverford.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=chemistry_facpubs