Cili është ndryshimi pozitiv midis vlerës së LCM (12 dhe 15) dhe HCF (63 dhe 90)?


përgjigje 1:

Për të gjetur LCM të 12 dhe 15, duhet të gjejmë numrin më të vogël që "mbulon" faktorët kryesorë të të dy numrave. 12 = 3 × 2 × 2 dhe 15 = 3 × 5. Pra, na duhet numri më i vogël që ka dy faktorë: 2, 1 nga 3 dhe 1 i 5. 2x2x3x5 = 60.

Për të gjetur HCM të 63 dhe 90, duhet të gjejmë "mbivendosjen" maksimale të faktorëve kryesorë. 63 = 3 × 3 × 7 dhe 90 = 2 × 3 × 3 × 5. Mbivendosja maksimale është 3x3 = 9.

Më në fund 60-9 = 51