Kakšna je pozitivna razlika med vrednostjo LCM (12 in 15) in HCF (63 in 90)?


Odgovor 1:

Da bi našli LCM 12 in 15, moramo najti najmanjše število, ki "pokriva" glavna faktorja obeh števil. 12 = 3x2x2 in 15 = 3x5. Torej potrebujemo najmanjše število, ki ima dva faktorja 2, 1 od 3 in 1 od 5. 2x2x3x5 = 60.

Da bi našli HCM med 63 in 90, moramo najti največje "prekrivanje" glavnih faktorjev. 63 = 3x3x7 in 90 = 2x3x3x5. Največje prekrivanje je 3x3 = 9.

Končno 60–9 = 51