Aký je pozitívny rozdiel medzi hodnotou LCM (12 a 15) a HCF (63 a 90)?


Odpoveď 1:

Aby sme našli LCM z 12 a 15, musíme nájsť najmenšie číslo, ktoré „pokrýva“ hlavné faktory oboch čísel. 12 = 3x2x2 a 15 = 3x5. Potrebujeme najmenšie číslo, ktoré má dva faktory 2, 1 z 3 a 1 z 5. 2x2x3x5 = 60.

Aby sme našli HCM 63 a 90, musíme nájsť maximálne „prekrývanie“ hlavných faktorov. 63 = 3x3x7 a 90 = 2x3x3x5. Maximálne prekrytie je 3x3 = 9.

Nakoniec 60 - 9 = 51