Jaka jest dodatnia różnica między wartością LCM (12 i 15) a HCF (63 i 90)?


Odpowiedź 1:

Aby znaleźć LCM 12 i 15, musimy znaleźć najmniejszą liczbę, która „pokrywa” czynniki pierwsze obu liczb. 12 = 3x2x2 i 15 = 3x5. Potrzebujemy więc najmniejszej liczby, która ma dwa współczynniki 2, 1 z 3 i 1 z 5. 2x2x3x5 = 60.

Aby znaleźć HCM 63 i 90, musimy znaleźć maksymalne „nakładanie się” czynników pierwszych. 63 = 3x3x7 i 90 = 2x3x3x5. Maksymalne nałożenie wynosi 3x3 = 9.

Wreszcie 60–9 = 51