Hva er den positive forskjellen mellom verdien av LCM (12 og 15) og HCF (63 og 90)?


Svar 1:

For å finne LCM på 12 og 15 må vi finne det minste antallet som “dekker” hovedfaktorene til begge tall. 12 = 3x2x2 og 15 = 3x5. Så vi trenger det minste antallet som har to faktorer på 2, 1 av 3 og 1 på 5. 2x2x3x5 = 60.

For å finne HCM på 63 og 90, må vi finne den maksimale "overlappingen" av de viktigste faktorene. 63 = 3x3x7 og 90 = 2x3x3x5. Maksimal overlapping er 3x3 = 9.

Til slutt 60–9 = 51