Wat is het positieve verschil tussen de waarde van LCM (12 en 15) en HCF (63 en 90)?


Antwoord 1:

Om de LCM van 12 en 15 te vinden, moeten we het kleinste getal vinden dat de priemfactoren van beide getallen "bedekt". 12 = 3x2x2 en 15 = 3x5. We hebben dus het kleinste getal nodig dat twee factoren van 2, 1 van 3 en 1 van 5 heeft. 2x2x3x5 = 60.

Om de HCM van 63 en 90 te vinden, moeten we de maximale "overlapping" van de primaire factoren vinden. 63 = 3x3x7 en 90 = 2x3x3x5. De maximale overlapping is 3x3 = 9.

Eindelijk 60–9 = 51