Apakah perbezaan positif antara nilai LCM (12 dan 15) dan HCF (63 dan 90)?


Jawapan 1:

Untuk mencari LCM 12 dan 15 kita perlu mencari nombor terkecil yang "merangkumi" faktor utama kedua-dua nombor. 12 = 3x2x2 dan 15 = 3x5. Oleh itu, kita memerlukan nombor terkecil yang mempunyai dua faktor iaitu 2, 1 dari 3 dan 1 daripada 5. 2x2x3x5 = 60.

Untuk mencari HCM dari 63 dan 90, kita perlu mencari "tumpang tindih" maksimum faktor utama. 63 = 3x3x7 dan 90 = 2x3x3x5. Tumpukan maksimum adalah 3x3 = 9.

Akhirnya, 60-9 = 51