Kāda ir pozitīvā atšķirība starp LCM (12 un 15) un HCF (63 un 90) vērtību?


Atbilde 1:

Lai atrastu LCM no 12 un 15, mums jāatrod mazākais skaitlis, kas “aptver” abu skaitļu galvenos faktorus. 12 = 3x2x2 un 15 = 3x5. Tātad mums ir vajadzīgs mazākais skaitlis, kuram ir divi koeficienti: 2, 1 no 3 un 1 no 5. 2x2x3x5 = 60.

Lai atrastu HCM 63 un 90, mums jāatrod galveno faktoru maksimālā “pārklāšanās”. 63 = 3x3x7 un 90 = 2x3x3x5. Maksimālā pārklāšanās ir 3x3 = 9.

Visbeidzot, 60–9 = 51