LCM наркы (12 жана 15) жана HCF (63 жана 90) ортосундагы оң айырма бар?


жооп 1:

12 жана 15 LCM табуу үчүн, биз "жаап", саны боюнча өкмөт жагдайлар да аз сандагы табышы керек. Ошентип, 12 = 3 х 2 х 2 жана 3-х 15 = 5. Биз кичинекей санын эки себеп бар болушу керек: 1, 2, 3 жана 1-5. 2x2x3x5 = 60

63 жана 90 табуу үчүн HCM, биз өкмөт себептерден максималдуу "аралашуусу" табуу керек. 63 = 3 х 3 х 7 жана 90 = 2 × 3 × 3 × 5. максималдуу Кайталанып 3х3 = болуп саналат. 9

Акыр-аягы, 60-9 = 51