რა დადებითი განსხვავებაა LCM (12 და 15) და HCF (63 და 90) მნიშვნელობას შორის?


პასუხი 1:

12-ისა და 15-ის LCM- ს მოსაძებნად, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ყველაზე მცირე რაოდენობა, რომელიც "ფარავს" ორივე ნომრის მთავარ ფაქტორებს. 12 = 3 × 2 × 2 და 15 = 3 × 5. ასე რომ, ჩვენ გვჭირდება ყველაზე მცირე რიცხვი, რომელსაც აქვს ორი ფაქტორი: 2, 1 of 3 და 1 of 5. 2x2x3x5 = 60.

63 და 90-ის HCM- ს მოსაძებნად, ძირითადი ფაქტორების მაქსიმალური „გადახურვა“ უნდა ვიპოვოთ. 63 = 3 × 3 × 7 და 90 = 2 × 3 × 3 × 5. მაქსიმალური გადახურვა არის 3x3 = 9.

დაბოლოს 60-9 = 51