מה ההבדל החיובי בין הערך של LCM (12 ו -15) לבין HCF (63 ו -90)?


תשובה 1:

כדי למצוא את ה- LCM של 12 ו- 15 עלינו למצוא את המספר הקטן ביותר ש"מכסה "את הגורמים העיקריים של שני המספרים. 12 = 3x2x2 ו 15 = 3x5. אז אנו זקוקים למספר הקטן ביותר שיש בו שני גורמים של 2, 1 של 3 ו- 1 של 5. 2x2x3x5 = 60.

כדי למצוא את ה- HCM של 63 ו- 90, עלינו למצוא את "החפיפה" המרבית של גורמי הפריים. 63 = 3x3x7 ו- 90 = 2x3x3x5. החפיפה המרבית היא 3x3 = 9.

לבסוף, 60–9 = 51