Mis vahe on nominatiivsel ja passiivsel?


Vastus 1:

Need mõisted ei ole üksteisega seotud, kuna küsimus järeldab neid olevat, enam kui kass on seotud õunaga.

Nominatiiv on juhtum, nagu ka lause ese. Juhtumid on järgmised: nimetav, häälikuline, süüdistav, genitiivne, datiivne, ablatiivne. Kui ma ütlen, et "kassid jälitavad hiiri", siis on "kassid" nominatiivsel juhul ja "hiired" süüdistaval juhul.

'Passiivne' on 'hääl', mida on kaks: aktiivne ja passiivne. Kui ma ütlen, et ma puhastan autot, siis ma kasutan aktiivset häält, aga kui ma ütlen, et auto puhastab mind, siis on see passiivne hääl.Vastus 2:

Nimisõna nominatiivne juhtum on siis, kui see toimib tegusõna subjektina nt

Naine tulistas meest.

Naine on nimetavas käändes kindel nimisõna, kuna see on verbi tulistamise - “laskmise” viimase aja aktiivne subjekt. Naine teostab tulistamist - aktiivne pinges.

Verbi passiivsel juhul oleks lause järgmine:

Mees tulistati.

Viimases lauses tehti tulistamine mehele ja seda, kes tulistamise tegi, ei mainita, kuna pinge on passiivne.Vastus 3:

Nominatiiv on nimisõnale antud nimi, see on nimesõna, nagu “kuningas”.

Aktiivne ja passiivne on kaks erinevat häält.

Aktiivses hääles teeb SUBJECT toimingu OBJEKTIL nt mees peseb oma autot.

Passiivses hääles: "Mees pesi autot."

Ma loodan, et see teeb selgeks, et nominatiiv ja passiiv on üsna erinevad kõneosad ja pole põhjust neid segadusse ajada.Vastus 4:

Nominatiiv on nimisõnale antud nimi, see on nimesõna, nagu “kuningas”.

Aktiivne ja passiivne on kaks erinevat häält.

Aktiivses hääles teeb SUBJECT toimingu OBJEKTIL nt mees peseb oma autot.

Passiivses hääles: "Mees pesi autot."

Ma loodan, et see teeb selgeks, et nominatiiv ja passiiv on üsna erinevad kõneosad ja pole põhjust neid segadusse ajada.