Vastus 1:
  • Üliõpilasel on keskmine huvi õpingute vastu ja meelt hajutavad mitmesugused mõtted. Heal õpilasel on hea huvi õpingute vastu ja ta keskendub ühele tööle korraga. Mõnevõrra vähem hajutatud mõistus. Suur õpilane teab oma lõppeesmärki ja ka viisi selle eesmärgi saavutamiseks. Tema mõtted ei ole hajutatud, vaid moodustavad omavahel ühendatud ja omavahel seotud mõtete ahela.


Vastus 2:

Õpilase tahe hõljub ookeanis nagu kõik teisedki, keskendumata ühelegi konkreetsele eesmärgile.

Hea õpilane on kuulekas, õpib põhjalikult, on tähelepanelik ja ei tekita koolis probleeme.

Suurepärane õpilane loeb igas õppeaines lisamaterjale, olge tähelepanelik, viib läbi kõik kodused tööd ja keskendub oma eesmärkidele. Samuti võtab ta osa õppekavavälistest tegevustest.Vastus 3:

Õpilase tahe hõljub ookeanis nagu kõik teisedki, keskendumata ühelegi konkreetsele eesmärgile.

Hea õpilane on kuulekas, õpib põhjalikult, on tähelepanelik ja ei tekita koolis probleeme.

Suurepärane õpilane loeb igas õppeaines lisamaterjale, olge tähelepanelik, viib läbi kõik kodused tööd ja keskendub oma eesmärkidele. Samuti võtab ta osa õppekavavälistest tegevustest.Vastus 4:

Õpilase tahe hõljub ookeanis nagu kõik teisedki, keskendumata ühelegi konkreetsele eesmärgile.

Hea õpilane on kuulekas, õpib põhjalikult, on tähelepanelik ja ei tekita koolis probleeme.

Suurepärane õpilane loeb igas õppeaines lisamaterjale, olge tähelepanelik, viib läbi kõik kodused tööd ja keskendub oma eesmärkidele. Samuti võtab ta osa õppekavavälistest tegevustest.