Jaký je pozitivní rozdíl mezi hodnotou LCM (12 a 15) a HCF (63 a 90)?


Odpověď 1:

Abychom našli LCM z 12 a 15, musíme najít nejmenší číslo, které „pokrývá“ hlavní faktory obou čísel. 12 = 3x2x2 a 15 = 3x5. Potřebujeme tedy nejmenší číslo, které má dva faktory 2, 1 ze 3 a 1 z 5. 2x2x3x5 = 60.

Abychom našli HCM 63 a 90, musíme najít maximální „překrývání“ hlavních faktorů. 63 = 3x3x7 a 90 = 2x3x3x5. Maximální překrytí je 3x3 = 9.

Nakonec 60–9 = 51