Quina és la diferència positiva entre el valor de MCM (12 i 15) i HCF (63 i 90)?


Resposta 1:

Per trobar el MCM de 12 i 15, hem de trobar el menor nombre que "cobreixi" els factors primers d'ambdues xifres. 12 = 3x2x2 i 15 = 3x5. Així doncs, necessitem el nombre més petit que tingui dos factors de 2, 1 de 3 i 1 de 5. 2x2x3x5 = 60.

Per trobar el MCM de 63 i 90, hem de trobar el màxim “solapament” dels factors primers. 63 = 3x3x7 i 90 = 2x3x3x5. El solapament màxim és de 3x3 = 9.

Finalment, 60–9 = 51