Каква е положителната разлика между стойността на LCM (12 и 15) и HCF (63 и 90)?


Отговор 1:

За да намерим LCM от 12 и 15, трябва да намерим най-малкото число, което „покрива“ основните коефициенти и на двете числа. 12 = 3x2x2 и 15 = 3x5. Така че се нуждаем от най-малкото число, което има два фактора 2, 1 от 3 и 1 от 5. 2x2x3x5 = 60.

За да намерим HCM от 63 и 90, трябва да намерим максималното „припокриване“ на основните фактори. 63 = 3x3x7 и 90 = 2x3x3x5. Максималното припокриване е 3x3 = 9.

И накрая, 60–9 = 51