LCM (12 və 15) və HCF (63 və 90) arasındakı müsbət fərq nədir?


cavab 1:

12 və 15 arasındakı LCM tapmaq üçün hər iki nömrənin əsas amillərini "əhatə edən" ən kiçik sayını tapmalıyıq. 12 = 3 × 2 × 2 və 15 = 3 × 5. Beləliklə, bizə iki amil olan ən kiçik say lazımdır: 2-dən 1-ə və 5-dən 5-ə. 2x2x3x5 = 60.

63 və 90 arasındakı HCM'yi tapmaq üçün əsas amillərin maksimum "üst-üstə düşməsini" tapmalıyıq. 63 = 3 × 3 × 7 və 90 = 2 × 3 × 3 × 5. Maksimum üst-üstə düşmə 3x3 = 9 təşkil edir.

Nəhayət 60-9 = 51